“Know Your Impact”

Screen Shot 2015-11-02 at 10.54.26

"Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları" 2 sene sürecek olan uluslararası bir projedir ve Avrupa Birliği Erasmus + Programı KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar İçin İşbirliği kapsamında fonlanmaktadır.

Sosyal girişimcilik, geride bıraktığımız senelerde küresel boyutta ilgi görmüş olmasına rağmen Türkiye ve Estonya’da oldukça yeni bir kavramdır. Artan ekonomik, sosyal ve çevresel baskıların karşısında sosyal girişimciliğin hem sivil hem de ticari kuruluşların gündeminde olması gerektiği söylenebilir. Günümüzde, sosyal girişimciliğin dünya üzerinde bir çok soruna sistematik çözümler üretebileceğine  ve krizlerin olumsuz etkilerinin bile üzerinden gelebileceğine dair yeterince kanıt bulunmaktadır. 2 sene sürecek olan “Know Your Impact: Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” projesi genç sosyal girişimcilerin sosyal etki analizi konusunda kapasitelerini geliştirmelerini ve farkındalıklarını arttırmayı hedefler. Sosyal girişimcilerin büyük bir çoğunluğu genç olmakla beraber sosyal etki ölçümlemesinde yetkin değillerdir. Dolayısıyla sosyal girişimciliğin itibarı ve güvenirliliği azalmaktadır. Genç sosyal girişimciler yarattıkları sosyal etkileri takip etmekte güçlük çekmektedirler; planlanan (kasti) ve planlanmayan (kasti olmayan) pozitif etkilerini algılayamamakta ve kaynakları etkili bir şekilde kullanamamanın sonucu kamuya az yarar sağlamaktadırlar.

Bununla beraber, genç sosyal girişimcilerin sosyal etkilerinin iletişimini farklı paydaşlarla etkisiz bir şekilde yapıyor olması az kamu desteğine ve az finansmana yol açmaktadır. Sonuç olarak sosyal girişimcilerin kamuda az tanınma ve sosyal işletmelerini sürdürememe riskine girmektedirler. Genç sosyal girişimcilerin kapasitelerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları farkındalıklarını arttırmak, becerilerini, bilgiye erişimlerini, kaynaklarını iyileştirmek ve sosyal etki ölçümleme konusunda eğitim almaktır. Projenin genel amacı sosyal girişimciliği sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir ve güvenilir bir çözüm modeli olarak güçlendirmektir. Projenin özel olarak çalıştığı alan ise genç sosyal girişimcilere sosyal etki ölçümleme konusunda yetkinlik kazandırmak ve daha etkili olmalarını sağlamaktır. Stratejimiz sosyal girişimciler ve eko-sistem geliştiriciler arasında farkındalık yaratarak, anadillerde materyal geliştirerek, bilgiye erişimi arttırmak ve sosyal girişmcilerin becerilerini eğitim ve koçluk programlarıyla desteklemektir. Proje Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı ve Sosyal Value UK ortaklığında yürütülmektedir.

Screen Shot 2016-01-07 at 12.36.29

Screen Shot 2015-11-04 at 14.54.24

Erasmus + Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

error

Are you interested in our project? Please spread the word :)

KUSIF Website
Follow by Email
LinkedIn