Ortaklar ve Destekçiler

ORTAKLAR
1379757_170780489783632_1000483908_n“Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, KUSIF, Kasım 2012’de eğitim, araştırma ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik ederek sosyal etki yaratılma amacı ile Koç Üniversitesi’nde kurulmuştur. KUSIF sosyal etki yaratmak için deneyimsel öğrenmeyi teşvik ederek, ileri düzeyde bilgiye ve önemli ağlara erişimi kolaylaştırarak geleceğin liderleri olan öğrencilere, öğretim görevlilerine ve eğitim çalışanlarına yönelik “Kaynak ve Uygulama Merkezi” olmaktır. KUSIF’in sosyal etki yaratmak üzere ayrıca sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve içinde bulunduğumuz toplum için ‘Sosyal İnovasyon Kolaylaştırıcısı’ olmaktır. KUSIF, sosyal etki yaratarak sosyal sektöre karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için yardımcı olurken, özel sektörün toplum ile daha verimli çalışması için destek ağları, etkin ölçümleme yöntemleri ve sürekli gelişen kaynaklar oluşturacaktır.”

Screen Shot 2015-11-03 at 14.39.49

“Mikado, 2007 yılından beri, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden, kaynakların mobilize edilmesi ve işbirlikleri geliştirilmesiyle sosyal etkiyi maksimize eden, çok boyutlu sosyal fayda yaratan ve toplumsal dönüşüm yaratan ve bir sosyal girişimdir. Mikado çok boyutlu bir gelişim yaratmak için özel sektör, sivil toplum, akademi, topum ve uluslararası kuruluşların partnerliğinin önemine inanır ve destekler. Mikado, kuruluşların kapasitelerini güçlendiren ve kaynaklarını daha verimli kullanabilmelerini sağlayan bir katalizör görevi görmektedir, bu sayede kuruluşlar sorumluluklarını yerine getirebilir ve sürdürülebilir gelişime katkı sağlarlar. Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Türkiye’nin ilk B Corp sertifikalı şirketidir.”

logo SEV eng

“Estonyalı Sosyal Girişim Ağı 19 sosyal girişimin birleşmesiyle 11 Nisan 2012’de kurulmuştur. Topluma en büyük faydayı sağlayabilmek adına Estonya’daki sosyal girişimlerin sayısını, kapasitesini ve etkisini arttırmayı ve sosyal girişimciliğin farkındalığının artmasını sağlayarak sosyal girişimciliği toplumda değer gören ve önemli bir noktaya getirmek istiyoruz. ‘Estonya’daki Sosyal Girişimler için Savunma Ağı Oluşturma’ projesinin hazırlık aşamasında oluşan kurum büyüyerek şu anki haline gelmiştir. Ağımız üye organizasyonu, savunma organizasyonu ve alandaki geliştirici ve sözcüdür.”

Screen Shot 2015-11-03 at 14.39.21

“Sosyal değer paydaşların hayatlarındaki değişimle tecrübe ettiği değerdir. Bu değerin bir kısmı pazar fiyatlarına da yansır. Sosyal değeri organizasyonun işinden etkilenenlerin gözünden düşünmek ve değerlendirmek önemlidir. Social Value UK sosyal ve çevresel değer algılarını yükselterek toplumun değer algısını değiştirebileceklerine inanmaktadır. Değişen değer algısının da nihai sonuç olarak artan eşitlik ve azalan çevresel yozlaşmaya yol açacağını düşünmektedir. İnanıyoruz ki kuruluşun büyüklüğü ya da ulaşılabilir kaynakların miktarından bağımsız olarak, herkes sosyal değer yaratabilir.”

DESTEKÇİLER

Ashoka_logo“Ashoka dünyadaki en geniş sosyal girişimci ağıdır – kadınlar ve erkekler dünyanın en mühim sosyal sorunlarına sistem değiştirici çözümler bulurlar. 35 yıl öncesinde kuruluşundan beri, Ashoka, start-uplara yatırım yapmış, profesyonel destek hizmetleri sunmuş ve 70 ülkeden 3,000 öncü sosyal girişimciyi ağını geliştirmiştir. Ashoka Fellowları İnsan Hakları, Ekonomik Kalkınma, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Vatandaşlık gibi bir çok alanda çalışmaktadırlar ve bu sürdürülebilir, uzun vadeli sosyal etki yaratır.


Know Your Impact – Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları projesini destekleyen:

Screen Shot 2015-11-04 at 14.54.24

KUSIF Website
Follow by Email
LinkedIn