“Tunne oma mõju”

Screen Shot 2015-11-02 at 10.54.26

"Ühiskondliku mõju hindamise tööriistad noortele sotsiaalsetele ettevõtjatele" on kaheaastane rahvusvaheline projekt, mida Euroopa Liit rahastab Erasmus+ programmi „KA 2: innovatsiooni- ja heade praktikate vahetamise koostöö“ vahendusel.

Paljud alustavatest sotsiaalsetest ettevõtjatest on noored, kellel puuduvad kogemused oma algatuste ja organisatsioonide mõju eesmärgistamiseks, hindamiseks ja kommunikatsiooniks. Nad ei pruugi adekvaatselt tajuda oma tegevuse kavandatud ja planeerimata positiivset mõju ega osata seda infot juhtimises, sh kommunikatsioonis kasutada. See võib lisaks potentsiaali kasutamata jätmiseni viia ebaõigete juhtimisotsuste, oma usaldusväärsuse languseni ja rahastusallikate kokku kuivamiseni.

„Tunne oma mõju“ projekti üldine eesmärk on tugevdada sotsiaalset ettevõtlust elujõulise ja usaldusväärse mudelina ühiskondlike probleemide lahendamiseks. Meie konkreetne eesmärk on vahendada noortele sotsiaalsetele ettevõtjatele vastavaid teadmiseid ja oskusi ning anda ligipääsu mõju hindamise erinevatele tööriistadele ja kompetentsele juhendamisele.

Sotsiaalne ettevõtlus on viimaste kümnendite jooksul saanud ülemaailmselt palju tähelepanu. Projekti partnerriikides Türgis ja Eestis on see siiski üsna uus nähtus. Tulenevalt ühiskondlikest väljakutsetest seoses majandus-, sotsiaalse- ja looduskeskkonnaga muutub sotsiaalse ettevõtluse potentsiaali avamine samas üha olulisemaks. Tänaseks on eri riikides piisavalt tõendusmaterjali väitmaks, et sotsiaalne ettevõtlus suudab pakkuda süsteemseid lahendusi mitmetele ühiskondlikele probleemidele ja ka vähendada kriiside negatiivset mõju. “Tunne oma mõju: ühiskondliku mõju hindamise tööriistad noortele sotsiaalsetele ettevõtjatele ” on kahe aasta pikkune projekt, mille eesmärgiks on just noorte sotsiaalsete ettevõtjate võimekuse ning teadlikkuse tõstmine ühiskondliku mõju eesmärgistamise ja kaardistamise osas. Projekt viiakse ellu Koç University Social Impact Forumi (KUSIF) poolt koos organisatsioonidega Mikado Sustainable Development Consulting, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) ja Social Value UK (SVUK).

Screen Shot 2016-01-07 at 12.36.29

Screen Shot 2015-11-04 at 14.54.24

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein

 

error

Are you interested in our project? Please spread the word :)

KUSIF Website
Follow by Email
LinkedIn