Proje Aktiviteleri

  • Araştırma ve İhtiyaç Analizi Raporu Geliştirme / Ağustos 2015 – Şubat 2016:

Türkiye ve Estonya’daki sosyal girişim uygulamalarının geniş kapsamlı bir ihtiyaç analizi hazırlanacaktır. Bu analizin oluşturulmasında sosyal girişimciler ve ekosistem geliştiricilerin online iletişim ve atölye çalışmaları temel alınacaktır.

Sosyal girişimlerin ve girişim odaklı sivil toplum kuruluşlarının online iletişimleri (web siteleri, facebook sayfaları vb.) üzerine bir çalışma yapılacaktır. Etkilerini nasıl ve ne şekilde yayınladıkları analiz edilecek ve projenin sonucunda hem nicel (hikaye anlatıcılığının en iyi örnekleri vb.) hem de nitel (kaç sosyal girişim değişim teorilerini açıkça yayınlıyor vb.) data elde edilecektir.

Genç sosyal girişimciler ihtiyaçlarını ve beklentilerini paylaşmaları için Türkiye ve Estonya’daki atölye çalışmalarına davet edilecekler. CTürkiye’deki Genç Sosyal Girişimcilerle yaptığımız atölye çalışmasından fotoğraflar için tıklayınız. 

Proje başlangıcında paydaşların ihtiyaçları ve durumlarının haritasını çıkarmak için uzmanlarla röportajlar yapılacaktır. Hedeflenen, sosyal girişimcilerin ve eko-sistem geliştiricilerinin ihtiyaç ve görüşlerini sistemli bir şekilde toplamak ve karşılaştırmalı bir şekilde analiz ederek etki ölçümleme konusunda kapasite gelişimi için özellikle fark yaratan genç jenerasyonun eğitimi için stratejik bir plan belirlemektir.

Ekosşstem geliştiriciler ve destekleyen kurumların temsilcileri bir araya gelecek ve hali hazırdaki durum, genç sosyal girişimcileri desteklemek için var olan araçlar ve sistemin gelişmesi için kendi katkılarını anlamak için bir workshop yapılacaktır. Onların katkıları özellikle İhtiyaç Analizi Raporunun son düzenlemelerinde değerli olacaktır.

  • Sosyal Etki Ölçümleme Yol Haritası / Ocak – Mayıs 2016

Sosyal start-uplarında sosyal etki analizi modeli gösteren genç sosyal girişimciler için sosyal etki analizi sistemi geliştirilecektir.

Yol haritasını baz alarak geliştirilecek olan kılavuzu Türkçe ve Estonca dillerine çevrilecek ve dijital/ basılı formatlarda sosyal girişimcilere, ekosistem geliştiricilere, politika geliştiricilere, sosyal inovasyon yaratanlara ve devletin fon veren kurumlarına dağıtılacaktır. Yol haritası uluslararası eğitimler, koçluklar ve ölçümlerden sonra elde edilen geri bildirimler sonucunda gözden geçirilerek geliştirilecektir.

  • Eğitim Araçları ve Programı (Sosyal Etki Ölçümleme Kılavuzu) / Şubat – Mayıs 2016

Türkiye’deki Genç Sosyal Girişimciler için Uluslararası Eğitim Kampı’nın eğitim araçları ve programı ihtiyaç analizi raporuna ve sosyal etki ölçümleme yol haritası baz alınarak geliştirilecektir.

Eğitim içeriği ve geliştirilen araçlar temel alınarak Sosyal Etki Analizi Kılavuzu hazırlanacaktır.

  • Uluslarası Eğitim: Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Eğitim Kampı (Türkiye ve Estonya’dan 30 katılımcı) Türkiye / Yaz 2016

Eğitim Estonya ve Türkiye’den genç sosyal girişimcileri bir araya getirecektir. Eğitim, genç sosyal girişimcilerde sosyal etki ölçümlemesi bilincini arttırmayı amaçlamaktadır. Kamp gençlik çalışanları için bir eğitim programı olarak için tasarlanacaktır çünkü katılımcılar eko-sistem geliştiricilerin ağı içersinden seçilecek ve alınan bilgi ve becerileri kullanmaları, paylaşmaları ve diğer genç sosyal girişimcilere aktarmaları beklenecektir.

  • Genç Sosyal Girişimciler için Koçluk / Güz 2016 – Bahar 2017

7 aylık koçluk periyodu Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Eğitim Kampı’nın ardından başlayacaktır. 10 koç, Estonya ve Türkiye’den 30 genç sosyal girişimci ile sosyal girişimlerin sosyal etki ölçümü ve sosyal etki raporu geliştirme üzerine çalışacaktır.

  • Sosyal Girişimlerde En İyi Sosyal Etki Ölçümleme Örnekleri / Bahar 2017

Türkiye ve Estonya’dan koçluk dönemi boyunca en iyi sosyal etki ölçümü geliştiren örnekler seçilecek. İyi pratikleri ve örnekleri anlatan bir yayın basılacak.

  • Türkiye ve Estonya’da Sosyal Etki Ölçümleme Yol Haritası ve Sosyal Girişimcilerden En İyi Uygulama Örnekleri Konferansları / Mayıs – Haziran 2017

Sosyal Etki Analizi Sistemi ve En İyi Örnekler Konferansları Türkiye ve Estonya’da, proje çıktılarını ekosistem geliştiriciler ile paylaşmak ve sosyal yatırımcıları sosyal girişimcilerle eşleştirmek için düzenlenecek.

Proje kapsamında geliştirilen bütün materyaller Sosyal Etki Analizi Portalı ile paylaşılacak. Bu portal genç sosyal girişimciler, paydaşlar, sosyal girişimle ve sosyal etki ölçümlemesi ile ilgilenen herkes için bir kaynak olacak.

error

Are you interested in our project? Please spread the word :)

KUSIF Website
Follow by Email
LinkedIn