Projemizi farklı kılan nedir?

Projemizin temelini oluşturan esas mesele ve yaptığımızı farklı kılan nedir?

Genç sosyal girişimciler yarattıkları sosyal etkileri takip etmekte güçlük çekmektedirler; planlanan (kasti) ve planlanmayan (kasti olmayan) pozitif etkilerini algılayamamakta ve kaynakları etkili bir şekilde kullanamamanın sonucu kamuya az yarar sağlamaktadırlar. Bununla beraber, genç sosyal girişimcilerin sosyal etkilerinin iletişimini farklı paydaşlarla etkisiz bir şekilde yapıyor olması az kamu desteğine ve az finansmana yol açmaktadır. Sonuç olarak sosyal girişimcilerin kamuda az tanınma ve sosyal işletmelerini sürdürememe riskine girmektedirler.
AB fonlu projeler arasında, sosyal işletmelerin sosyal etkilerini arttırmaları için çok önemli olan sosyal etki ölçümlemesi alanına odaklanmış hiçbir proje yoktur.Bizim projemiz AB’deki genç sosyal girişimciler için ortak bir sosyal etki ölçümleme modeli geliştirmekte öncüdür. Bu konuda kılavuzlar, sosyal etki ölçümleme araçları olmasına rağmen, sosyal etki ölçümleme uygulaması için basitleştirilmiş bir çerçeve, kılavuz ve özellikle genç sosyal girişimciler için seçilmiş iyi uygulama örnek vakaları mevcut değildir.

Screen Shot 2015-11-02 at 10.52.30

KUSIF Website
Follow by Email
LinkedIn